ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

 คู่มือสำหรับแรงงานไทย

คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการย้ายสัญญาจ้าง

 

Iconวารสารแรงงาน

วารสารเพื่อนคนทำงานฉบับ1    วารสารเพื่อนคนทำงานฉบับ2                                       
                                       
     วารสาร เพื่อนคนทำงาน ฉบับที่5    วารสารเพื่อคนทำงาน                              
                                       
วาสารเพื่อคนทำงาน ฉบับ7                                      

 

Syndicate content